Administration

Sh. Ravinder Singh Dagar

Section Officer
Phone/EPABX No. 011-26592318, Email: rs.dagar@ncert.nic.in

Sh. Rajender Singh

Assistant
Phone/EPABX No. 011-26592318, Email: rspundir@yahoo.com

Sh. Keshwa Nand

UDC
Phone/EPABX No. 011-26592318/320, Email: keshwanandmangam@gmail.com

Sh. Hariom

LDC
Phone/EPABX No. 011-26592322, Email: hariomrohilla@gmail.com

Sh. Shubham Madaan

LDC
Phone/EPABX No.011-26592323,
Email:6shubham.madaan@gmail.com

Sh. Sanjeev Kumar

MTS
Phone/EPABX No.011-26592318, Email: sanjeevkumarj27@gmail.com