| Beta Version

स्कूल किट्स

उच्च माध्यमिक स्तर

उच्च माध्यमिक सूक्ष्मजीव रसायन विज्ञान लैबोरेटरी किट (SSMCLK)
आणविक मॉडल किट (एमएमके)
ठोस राज्य मॉडल किट (एसएसएमके)

माध्यमिक स्तर

माध्यमिक विज्ञान किट (एसएसके)
माध्यमिक गणित किट (एसएमके)

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विज्ञान किट (यूपीएसके)
उच्च प्राथमिक गणित किट (यूपीएमके)
उच्च प्राथमिक विज्ञान प्रयोगशाला